سلام،مشکلی تویه بازی فری فایر دارم هرکسی میدونه لطفا بهم کمک کنه
مشکل من این هست که من نمیتونم اسکین تفنگ اسکیت چتر لوت و….
بازیکن ها را ببینم تویه بازی هم پت هایه اونها برایه من نمایش داده نمیشه