سلام دوستان تازه یه تفنگ خریدم ۹۰ تا الماس گرفت ولی فعال نشد چرا